MENU

Hotline

0931446688
05/05/2022 - 10:09 AMDuy Tân 844 Lượt xem

Bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho lao động trước khi đi nước ngoài làm việc được xem là một công tác quan trọng nhằm bảo vệ lao động vì những chương trình này cung cấp cho người lao động những thông tin cơ bản về pháp luật Việt Nam và nước đến cũng như phong tục tập quán để giúp họ hòa nhập nhanh hơn với cuộc sống ở nơi họ sẽ tới làm việc cũng như giúp học biết cách bảo vệ bản thân và tối đa hóa lợi ích trong quá trình sống và làm việc.

bồi dưỡng văn hóa nhật bản tại công ty xklđ BMHR

Bồi dưỡng văn hóa Nhật Bản tại công ty xklđ BMHR

Chẳng hạn như trong lao động sản xuất, đặc biệt ở các lĩnh vực sản xuất chế tạo, những kiến thức quy định liên quan đến an toàn, vệ sinh lao động, nội quy nhà máy là rất cần thiết cho người lao động, giúp người lao động hiểu và tuân thủ các quy trình khi tham gia sản xuất và phòng tránh được những bất trắc có thể xảy ra, đe dọa đến sức khỏe và tính mạng của chính những người đi xuất khẩu lao động.
 
Trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, những người lao động sẽ phải sống trong một môi trường cộng đồng có sự khác biệt lớn về thói quen sinh hoạt, phong tục tập quán, đặc biệt là ý thức tôn giáo. Vì vậy, nếu không nắm được các kiến thức đó, người lao động rất khó có thể hòa nhập được với cộng đồng.
đào tạo học viên tại BMHR

Bồi dưỡng kiến thức cho người lao động tại BMHR

QUY ĐINH PHÁP LUẬT VỀ BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CHO NGƯỜI ĐI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

Quy định về trách nhiệm đối với công tác bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Trách nhiệm của người lao động

Người lao động có nguyện vọng đi làm việc ở nước ngoài phải chủ động tìm hiểu pháp luật có liên quan và tham gia các khóa bồi dưỡng kiến thức cần thiết do doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp, cá nhân đầu tư ra nước ngoài đưa lao động đi xuất khẩu.

Trách nhiệm của doanh nghiệp xuất khẩu lao động

Doanh nghiệp đưa người lao động đi xuất khẩu có trách nhiệm bồi dưỡng kiến thức cần thiết, kiểm tra và cấp chứng chỉ cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài.
 

Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước

Đối với công tác bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động, cơ quan quản lý nhà nước đối với hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phải có trạch nhiệm thực hiện việc “Quy định nội dung chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài” và trực tiếp là “Bộ Trưởng Bộ Lao Động – Thương Binh và Xã Hội quy định cụ thể chương trình, thời gian bồi dưỡng kiến thức cần thiết”.

Quy định nội dung và chương trình bồi dưỡng kiến thức cần thiết

Nhằm mục đích trang bị cho người lao động những hiểu biết cần thiết về pháp luật Việt Nam, pháp luật cũng như phong tục, tập quán, nếp sống, sinh hoạt và làm việc của nước tiếp nhận lao động, pháp luật Việt Nam quy định chi tiết về chương trình bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người đi lao động trước khi sang làm việc ở nước ngoài như sau:

Chương trình bồi dưỡng kiến thức cần thiết phải đảm bảo 9 nội dung như gồm:

• Truyền thống, bản sắc văn hóa của dân tộc.
• Những nội dung về pháp luật hình sự, dân sự,.. của Việt Nam và nước tiếp nhận lao động.
• Nội dung hợp đồng ký giữa người lao động và doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.
• Kỷ luật, an toàn vệ sinh lao động.
• Phong tục, tập quán, văn hóa của nước tiếp nhận.
• Cách thức ứng xử trong lao động và đời sống.
• Sử dụng các phương tiện giao thông, đi lại, mua bán, sử dụng các dụng cụ, thiết bị phục vụ sinh hoạt hàng ngày.
• Những vấn đề cần chủ động phòng ngừa trong thời gian sống và làm việc ở nước ngoài.
• Ôn tập và kiểm tra cuối khóa.
bồi dưỡng kiến thức thị trường xklđ đài loan

Bồi dưỡng kiến thức và văn hóa Đài Loan tại BMHR

Tài liệu bồi dưỡng kiến thức cần thiết

Theo quy định của pháp luật, Cục quản lý lao động nước ngoài trực thuộc Bộ LĐTB&XH có trạch nhiệm biên soạn và ban hành tài liệu bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài, đảm bảo các nội dung đã nêu ở phần trên. Ngoại trừ phần nội dung hợp đồng ký giữa người lao động và doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và nội dung về kỷ luật, an toàn vệ sinh lao động thuộc trách nhiệm của cá nhân, tổ chức đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài biên soạn. Hiện tại, Cục quản lý lao động ngoài nước đã biên soạn và phát hành tài liệu bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động đi làm việc ở các quốc gia và vùng lãnh thổ như: Hàn Quốc, UAE, Malaysia, Đài Loan, Macao, Saudi Arabia,…
 
Riêng chương trình và tài liệu đối với chuyên gia, sỹ quan, thủy thủ trên các tàu vận tải thực hiện theo quy định của Bộ quản lý chuyên ngành.

Cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động

Sau khi người lao động hoàn thành khóa bồi dưỡng kiến thức cần thiết và đáp ứng được các điều kiện theo yêu cầu của khóa học, người đứng đầu tổ chức đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phải có trách nhiệm cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động.
 
Mẫu chứng chỉ của tổ chức đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phải được đăng ký tại cục QLLĐNN trước khi cấp cho người lao động.
 

Tình hình thực tiễn triển khai công tác bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài tại Việt Nam.

Về phía cơ quan quản lý nhà nước

Với chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Bộ LĐTB&XH đã ban hành các quy định về nội dung, thời lượng và giáo trình bồi dưỡng kiến thức cần thiết phù hợp với từng thị trường cụ thể. Đồng thời quy định trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc thực hiện đào tạo và cấp chứng chỉ cho lao động hoàn thành khóa học.
 
Về nội dung bồi dưỡng kiến thức cần thiết, Bộ lao động và Cục quản lý lao động ngoài nước xây dựng nội dung theo đề cương cho các nước có nhiều lao động Việt Nam tới làm việc.
 

Về các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài

Hiện phần lớn các doanh nghiệp đều chú trọng công tác đào tạo, nâng cao chất lượng lao động, trong đó có công tác đào tạo, bỗi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi theo nội dung và thời lượng quy định. Ngoài việc đào tạo, nhiều doanh nghiệp rút ra từ kinh nghiệm đưa lao động đi để giảng dạy cho người lao động.
bồi dưỡng tay nghề cho người lao động trước khi đi xklđ

Bồi dưỡng tay nghề tại công ty xklđ BMHR

Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn các doanh nghiệp không thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về vấn đề này khi không thể tổ chức đào tạo mà vẫn cấp chứng chỉ hoặc tổ chức đào tạo không đủ thời lượng và không trang bị cho người lao động đầy đủ các nội dung theo quy định. Cán bộ đào tạo của doanh nghiệp còn thiếu kỹ năng sư phạm nên không truyền đạt kiến thức cho người lao động còn hạn chế, dẫn tới tình trạng người lao động thiếu thông tin, kiến thức cần thiết để có thể hòa nhập với cuộc sống, công việc ở nước ngoài và không biết cách xử lý khi có vấn đề phá sinh trong thời gian làm việc ở nước ngoài.
 
Với gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất khẩu lao động công ty BMHR luôn chú trọng trong công tác đào tạo nhằm trang bị những kiến thức cần thiết giúp người lao động nhanh chóng hòa nhập với văn hóa của nước sở tại.

Về phía người lao động

Phần lớn người lao động đi làm việc ở nước ngoài là lao động phổ thông, chưa qua đào tạọ, trình độ văn hóa cũng như nhận thức còn hạn chế, chưa thực sự quan tâm đến việc trang bị nghề nghiệp, ngoại ngữ và kiến thức cần thiết trước khi đi lao động ở nước ngoài. Chính vì vậy, vẫn còn tình trạng người lao động có tâm lý ngại học, thụ động trong việc tiếp thu kiến thức khi tham gia các khóa đào tạo dẫn tới chất lượng đào tạo chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra.

Địa chỉ tư vấn xuất khẩu lao động uy tín tại Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC BM (BMHR – The Best Human Resource & More) là một đơn vị uy tín trong lĩnh vực xuất khẩu lao động. BMHR được Bộ LĐTB&XH cấp giấy phép hoạt động hợp pháp.

Với gần 20 năm kinh nghiệm BMHR có bộ máy tổ chức kiện toàn và rất nhiều đối tác, đơn hàng của các thị trường như: Nhật Bản, Đài Loan,... 

BMHR luôn lấy uy tín là mục tiêu phát triển và luôn mang tới những giá trị tốt đẹp nhất cho người lao động. Để được tư vấn kỹ hơn về đơn hàng, chi phí xuất khẩu lao động vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 0931.446.688 cán bộ của công ty sẽ tư vấn chi tiết cho bạn.

Địa chỉ công ty XKLĐ BMHR

Đánh giá: 

Gửi đánh giá của bạn về bài viết:    Gửi đánh giá
Tin liên quan

Hướng dẫn quy trình làm hộ chiếu đi XKLĐ ĐÀI LOAN Hướng dẫn quy trình làm hộ chiếu đi XKLĐ ĐÀI LOAN
Để có thể đi XKLĐ ĐÀI LOAN người lao động bắt buộc phải làm hộ chiếu để có thể đủ điều kiện đi XKLĐ. Tất cả mọi công dân Việt Nam muốn ra nước...

Đi XKLĐ ĐÀI LOAN sau 3 năm được bao nhiêu tiền? Đi XKLĐ ĐÀI LOAN sau 3 năm được bao nhiêu tiền?
Đi XKLĐ ĐÀI LOAN luôn là một hướng đi được nhiều lao động trẻ lựa chọn vì nhiều lý do khác nhau. Nhìn chung nhiều năm qua XKLĐ ĐÀI LOAN đã giúp giải quyết...

Có nên đi XKLĐ ĐÀI LOAN không? Có nên đi XKLĐ ĐÀI LOAN không?
XKLĐ nhiều năm qua được xem là một hướng đi giúp thay đổi công việc thu nhập và công việc của rất nhiều lao động trẻ Việt Nam. Câu hỏi được nhiều lao động...

XKLĐ ĐÀI LOAN - CƠ HỘI ĐỔI ĐỜI CHO HÀNG NGÀN LAO ĐỘNG VIỆT XKLĐ ĐÀI LOAN - CƠ HỘI ĐỔI ĐỜI CHO HÀNG NGÀN LAO ĐỘNG VIỆT
Xuất khẩu lao động (XKLĐ) là một trong những ngành kinh tế đối ngoại mang lại lợi ích to lớn về kinh tế- xã hội cho nhiều quốc gia. Ngày nay, số người lựa...

Điều kiện đi xuất khẩu lao động Đài Loan 2022 - BMHR Điều kiện đi xuất khẩu lao động Đài Loan 2022 - BMHR
Thị trường Đài Loan trong những năm qua luôn được đánh giá là thị trường xuất khẩu lao động nhiều tiềm năng và ổn định nhất đối với người lao động...

Đi xuất khẩu lao động nước nào có mức lương cao nhất hiện nay? Đi xuất khẩu lao động nước nào có mức lương cao nhất hiện nay?
Xuất khẩu lao động đã trở thành một xu hướng của giới trẻ hiện nay, xklđ ngoài giải quyết vấn đề việc làm còn giúp nâng cao thu nhập cho người lao động....

Hướng dẫn làm thủ tục đi xuất khẩu lao động Đài Loan Hướng dẫn làm thủ tục đi xuất khẩu lao động Đài Loan
Xuất khẩu lao động được xem là một trong những hoạt động phát triển kinh tế và giúp giải quyết nhu cầu việc làm cho nhiều lao động. Nhiều năm qua hoạt động...

Tổng hợp những điều cần phải nắm rõ trước khi quyết định đi xkld Đài Loan Tổng hợp những điều cần phải nắm rõ trước khi quyết định đi xkld Đài Loan
Xuất khẩu lao động Đài Loan từ trước tới nay luôn là một trong những thị trường thu hút nhiều lao động Việt Nam sang làm việc. So với các thị trường xkld khác...

Đơn hàng chỉ định đi xuất khẩu lao động Đài Loan Đơn hàng chỉ định đi xuất khẩu lao động Đài Loan
Đài Loan vẫn là một thị trường thu hút được rất nhiều lao động Việt Nam tới sinh sống và làm việc. Phần đa lao động Việt Nam đều hy vọng có thể đi được...

Độ tuổi đi xuất khẩu lao động Đài Loan phù hợp Độ tuổi đi xuất khẩu lao động Đài Loan phù hợp
Thị trường xklđ Đài Loan vẫn được xem là một thị trường rất dễ tính so với Nhật Bản, Hàn Quốc,...nhưng để tham gia đi xklđ Đài Loan được người lao động...

Share: Bình luận:

Hướng dẫn quy trình làm hộ chiếu đi XKLĐ ĐÀI LOAN Hướng dẫn quy trình làm hộ chiếu đi XKLĐ ĐÀI LOAN
Để có thể đi XKLĐ ĐÀI LOAN người lao động bắt buộc phải làm hộ chiếu để có thể đủ điều kiện đi XKLĐ. Tất cả mọi công dân Việt Nam muốn ra nước...
Đi XKLĐ ĐÀI LOAN sau 3 năm được bao nhiêu tiền? Đi XKLĐ ĐÀI LOAN sau 3 năm được bao nhiêu tiền?
Đi XKLĐ ĐÀI LOAN luôn là một hướng đi được nhiều lao động trẻ lựa chọn vì nhiều lý do khác nhau. Nhìn chung nhiều năm qua XKLĐ ĐÀI LOAN đã giúp giải quyết...
Có nên đi XKLĐ ĐÀI LOAN không? Có nên đi XKLĐ ĐÀI LOAN không?
XKLĐ nhiều năm qua được xem là một hướng đi giúp thay đổi công việc thu nhập và công việc của rất nhiều lao động trẻ Việt Nam. Câu hỏi được nhiều lao động...
Hướng dẫn , quy trình đổi hộ chiếu cho người Việt Nam ở Đài Loan Hướng dẫn , quy trình đổi hộ chiếu cho người Việt Nam ở Đài Loan
Công dân Việt Nam đang cư trú hợp pháp ở nước ngoài có nhu cầu được cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông (sau đây viết tắt là hộ chiếu) nộp hồ...
Thông tin và thủ tục xin gia hạn VISA ĐÀI LOAN Thông tin và thủ tục xin gia hạn VISA ĐÀI LOAN
Vấn đề xin gia hạn visa Đài Loan được rất nhiều người lao động quan tâm. Vấn đề được quan tâm nhiều nhất đó chính là thủ tục gia hạn và thời gian xử...
Đi XKLD Đài Loan muốn đổi chủ có cần thông qua môi giới không? Đi XKLD Đài Loan muốn đổi chủ có cần thông qua môi giới không?
Chỉ cần bạn tìm được chủ mới và chủ cũ đống ý cho bạn chuyển thì hoàn toàn bạn không cần tới môi giới. Bạn chỉ cần thông báo cho môi giới là bạn đã...
Đơn hàng May mới nhất 2023 với chi phí thấp và thời gian xuất cảnh sớm dành cho Nam và Nữ (Lấy cả cặp vợ chồng) Đơn hàng May mới nhất 2023 với chi phí thấp và thời gian xuất cảnh sớm dành cho Nam và Nữ (Lấy cả cặp vợ chồng)
Chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng 100 lao động Nam vs Nữ (nhận cả cặp vợ chồng) cho đơn hàng May tại NICARAGUA – quốc gia CHÂU MỸ với chi phí xuất cảnh thấp...
Các ngành xklđ Đài Loan cho NỮ và sau 3 năm thu được bao nhiêu? Các ngành xklđ Đài Loan cho NỮ và sau 3 năm thu được bao nhiêu?
XKLĐ ĐÀI LOAN nhiều năm qua được xem là một hướng đi giúp thay đổi công việc, thu nhập của rất nhiều lao động trẻ Việt Nam. Số lượng lao động NỮ tham gia...
Đơn hàng CƠ ĐIỆN ĐÀI LOAN với mức chi phí thấp và thời gian bay nhanh Đơn hàng CƠ ĐIỆN ĐÀI LOAN với mức chi phí thấp và thời gian bay nhanh
Công ty cổ phần tập đoàn cung ứng nhân lực Sao Mai đang có nhu cầu tuyển dụng 01 nam lao động cho đơn hàng CƠ ĐIỆN của nhà máy Sáng Côn, thời hạn hợp đồng...

SAOMAI HR GROUP

Địa chỉ: Tầng 4 – Tòa nhà 18A1 – Đường Lê Đức Thọ – Phường Mỹ Đình 2 – Quận Nam Từ Liêm – Hà Nội

Điện thoại: 0931.446.688

Email: saomaixkld@gmail.com

Website: saomaixkld.vn

 

 

 

Fanpage

 

 

Thiết kế bởi: Hpsoft.vn
0931446688
zalo icon