MENU

Hotline

0931446688
08/09/2022 - 9:42 AMHang Duong 243 Lượt xem

THỦ TỤC CẤP, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HỘ CHIẾU VIỆT NAM CHO NGƯỜI VIỆT NAM TẠI ĐÀI LOAN 

1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Công dân Việt Nam đang cư trú hợp pháp ở nước ngoài có nhu cầu được cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông (sau đây viết tắt là hộ chiếu) nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Đại sứ quán. Trong trường hợp vì lý do sức khỏe, sống ở xa Đại sứ quán, xác minh được nhân thân rõ ràng, có hộ chiếu cũ còn giá trị và giấy tờ đầy đủ, đương sự có thể có đơn đề nghị và gửi hồ sơ qua bưu điện tới Bộ phận Hộ chiếu, Đại sứ quán trên cơ sở đồng ý của Đại sứ quán; Đại sứ quán không chịu trách nhiệm trong trường hợp hồ sơ thất lạc khi gửi bưu điện.

1.2. Đơn cấp giấy thông hành và cấp đổi, bổ sung, sửa đổi… hộ chiếu do chính người xin khai đầy đủ bằng tiếng Việt, tự ký và ghi rõ họ tên. Trẻ em dưới 14 tuổi có thể do cha, mẹ hoặc người giám hộ (được pháp luật công nhận) ký thay, ghi rõ họ tên người ký và quan hệ với người xin cấp, đổi… hộ chiếu.​

1.3. Hộ chiếu có giá trị 10 năm; hộ chiếu có dán ảnh trẻ em và hộ chiếu cấp riêng cho trẻ em dưới 14 tuổi tròn có giá trị 05 năm tính từ ngày cấp hay từ ngày dán ảnh trẻ em.​

1.4. Người được cấp hộ chiếu phải ký tên vào hộ chiếu và có trách nhiệm giữ gìn hộ chiếu của mình.​

1.5. Tuyệt đối không cho người khác mượn hộ chiếu của mình hoặc sử dụng hộ chiếu vào những việc không được phép theo quy định của pháp luật.

1.6. Sau khi cấp hộ chiếu mới, hộ chiếu cũ sẽ bị hủy giá trị sử dụng. Nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng visa trong hộ chiếu cũ, công dân có thể yêu cầu thủ tục bị chú ghi thêm số hộ chiếu cũ lên hộ chiếu mới.

1.7. Hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp đổi, bổ sung hộ chiếu, giấy thông hành nộp trực tiếp tại Văn phòng Đại sứ quán Việt Nam tại Đài Loan. Trong trường hợp ở quá xa Đại sứ quán hoặc vì lý do sức khỏe, hồ sơ có thể gửi qua đường bưu điện sau khi đã trao đổi, phỏng vấn qua điện thoại xác định được người đề nghị cấp hộ chiếu là công dân Việt Nam đang có mặt và cư trú hợp pháp tại Đài Loan.

1.7. Thời gian xử lý hồ sơ:

 • Cấp đổi (còn hộ chiếu cũ): 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ (tính từ ngày hồ sơ tới Đại sứ quán, không tính thời gian chuyển phát bưu điện)
 • Hộ chiếu mất: (i) 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, bao gồm giấy xác nhận nhân thân của Cục Quản lý xuất nhập cảnh/chứng minh thư/căn cước công dân; (ii) ít nhất 30 ngày làm việc trong trường hợp không có chứng minh thư/thẻ căn cước công dân có ảnh
 • Hộ chiếu lần đầu: Ít nhất 6 tháng kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ. Thời gian xác minh nhân thân để cấp hộ chiếu lần đầu không cố định, có thể kéo dài đến một vài năm. Hồ sơ có thể bị từ chối không được cấp trong trường hợp thông tin cung cấp về địa chỉ cư trú tại Việt Nam không chính xác, không thể xác minh.​

 2. THỦ TỤC VÀ HỒ SƠ

2.1. Điều tra xác minh quốc tịch và cấp hộ chiếu lần đầu (không có hộ chiếu Việt Nam còn giá trị):

2.1.1. Đơn xin cấp hộ chiếu (Mẫu đơn).

2.1.2. Tờ khai hộ chiếu quốc tịch (Trẻ em mới sinh tại Đài Loan không cần nộp – xong cần làm  Khai sinh Việt Nam trước, trong vòng 60 ngày kể từ ngày sinh).

2.1.3. Giấy khai sinh Việt Nam (bản chính hoặc bản sao có công chứng hợp lệ); Chứng minh thư nhân dân còn giá trị sử dụng (loại có ảnh) hoặc Giấy xác nhận nhân sự của Cục Quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công an bản chính hoặc bản sao có công chứng (theo Mẫu quy định).​

2.1.5. Tùy từng trường hợp, giấy tờ nhân thân khác có thể được yêu cầu (hộ chiếu cũ đã hết hạn, bản sao sổ hộ khẩu…) để làm cơ sở xác minh hoặc đương sự có thể cần trình diện tại Đại sứ quán để xác minh.​

2.1.6.  02 ảnh hộ chiếu (nền trắng, cỡ  4 x  6 cm hoặc file ảnh gửi qua email size bất kỳ)  chụp chính diện trong vòng 06 tháng, khuôn mặt chiếm 60% đến 70% ảnh, đỉnh đầu cách đỉnh trên của ảnh từ 0,7 cm đến 1 cm;

Thủ tục điều tra, xác minh quốc tịch do cơ quan chức năng trong nước thực hiện. Thời gian xác minh để cấp hộ chiếu lần đầu thường kéo dài 6 tháng – 1 năm, hoặc có thể lâu hơn. Trong trường hợp không xác minh được nhân thân và địa chỉ cư trú tại Việt Nam, đương sự có thể không được cấp hộ chiếu.

Khi không có hộ chiếu gốc còn giá trị, đương sự có thể cần trình diện tại Đại sứ quán để xác minh.

2.2. Cấp đổi hộ chiếu (có hộ chiếu còn giá trị):

2.2.1. Theo quy định, Đại sứ quán không gia hạn hộ chiếu sắp hết hạn mà sẽ cấp đổi hộ chiếu mới trong khoảng 6 tháng trước khi hộ chiếu hết hạn. Đối với hộ chiếu hết hạn quá lâu, thủ tục cấp đổi và lệ phí giống như đối với Hộ chiếu lần đầu.

2.2.2 Hồ sơ đổi hộ chiếu do hộ chiếu sắp hết hạn: (i) Đơn xin cấp hộ chiếu (theo mẫu quy định); (iii) Hộ chiếu gốc; (iv) Bản sao (photocopy) trang 2-3 của hộ chiếu (trang có ảnh và dấu trong hộ chiếu cũ); (v) Giấy tờ cư trú của Đài Loan còn giá trị.

2.2.3. Trường hợp hộ chiếu hết hạn, cần cung cấp giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam (Mẫu kèm theo)/ Tuyên thệ chưa thôi/bị tước quốc tịch Việt Nam. Tùy từng trường hợp cụ thể, đương sự cần trình diện tại Đại sứ quán để xác minh.

2.2.4.  02 ảnh hộ chiếu (nền trắng, cỡ  4 x  6 cm hoặc file ảnh gửi qua email size bất kỳ)  chụp chính diện trong vòng 06 tháng, khuôn mặt chiếm 60% đến 70% ảnh, đỉnh đầu cách đỉnh trên của ảnh từ 0,7 cm đến 1 cm;

  ho-chieu-xkld-dai-loan  

2.3. Cấp lại hộ chiếu bị hỏng:

2.3.1. Đơn xin cấp hộ chiếu (theo  mẫu quy định);

2.3.2. Hộ chiếu gốc bị hỏng.​

2.3.3. Chứng minh thư/thẻ căn cước công dân (Trong trường hợp ảnh trong hộ chiếu cũ không còn nhận diện được).

2.3.5.  02 ảnh hộ chiếu (nền trắng, cỡ  4 x  6 cm hoặc file ảnh gửi qua email size bất kỳ)  chụp chính diện trong vòng 06 tháng, khuôn mặt chiếm 60% đến 70% ảnh, đỉnh đầu cách đỉnh trên của ảnh từ 0,7 cm đến 1 cm;

Nếu hộ chiếu gốc bị hỏng phần ảnh, đương sự có thể cần xuất trình chứng minh thư nhân dân tại Đại sứ quán để để đối chiếu vân tay và xác minh.

2.4. Cấp lại hộ chiếu bị mất:

Trong thời hạn 48 giờ, kể từ khi phát hiện mất hộ chiếu Việt Nam, người có hộ chiếu bị mất phải có đơn trình báo với Đại sứ quán  và cơ quan có thẩm quyền của ĐÀI LOAN

Hộ chiếu báo bị mất đã hủy giá trị sử dụng, khi tìm thấy không được khôi phục giá trị sử dụng.

2.4.1. Đơn xin cấp hộ chiếu (theo  mẫu quy định) có xác nhận của chính quyền ĐÀI LOAN

2.4.2. Đơn trình báo Đại sứ quán về việc mất hộ chiếu (Tờ khai hộ chiếu mất).​

2.4.3. Xác nhận của Cơ quan cảnh sát  Đài Loan xác nhận việc đã được thông báo mất hộ chiếu.​

2.4.4. Bản sao hộ chiếu bị mất.

2.4.6. Bản gốc chứng minh thư/thẻ căn cước Việt Nam / Giấy xác nhận nhân sự của công dân Việt Nam hiện ở nước ngoài do Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an cấp còn giá trị (Mau-giay-xac-nhan-nhan-su-cua-BCA). (Xuất trình khi nộp hồ sơ trực tiếp tại Đại sứ quán để kiểm tra, đối chiếu,  xác định nhân thân).

2.4.7.  02 ảnh hộ chiếu (nền trắng, cỡ  4 x  6 cm)  chụp chính diện trong vòng 06 tháng, khuôn mặt chiếm 60% đến 70% ảnh, đỉnh đầu cách đỉnh trên của ảnh từ 0,7 cm đến 1 cm;

Khi không có hộ chiếu gốc còn giá trị, đương sự có thể cần xuất trình chứng minh thư nhân dân tại tại Đại sứ quán để đối chiếu vân tay và xác minh.

2.5. Tách (cấp riêng) hộ chiếu cho trẻ em từ hộ chiếu của cha hoặc mẹ:

 • Hồ sơ như quy định tại Điểm 2.1.2 và 2.1.3.
 • Hộ chiếu của cha hoặc mẹ có dán ảnh con.

2.6. Bổ sung, sửa đổi hộ chiếu

2.6.1. Đơn xin cấp hộ chiếu (theo mẫu quy định).

2.6.2. Giấy tờ liên quan đến nội dung cần điều chỉnh (bản chính/bản sao công chứng và chứng thực).

2.6.3. 02 ảnh hộ chiếu (nền trắng, cỡ  4 x  6 cm)  chụp chính diện trong vòng 06 tháng, khuôn mặt chiếm 60% đến 70% ảnh, đỉnh đầu cách đỉnh trên của ảnh từ 0,7 cm đến 1 cm;

3. LỆ PHÍ

 • Lệ phí có thể trả bằng Bank Draft hoặc Money order payable to Embassy of Vietnam hoặc credit card
 • Phí và lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính. Lệ phí không bao gồm phí gửi hồ sơ qua đường bưu điện và các chi phí có thể phát sinh trong quá trình xác minh nhân thân và hoàn thiện hồ sơ

Đại sứ quán Việt Nam tại Đài Loan

 • Địa chỉ: 3F, số 65, Sung Chiang Road, TAIPEI, Đài Loan
 • Tel: (8862) 2516 6626
 • Số fax: (8862) 2504 1761
 • E-mail: vecotaipei@mofa.gov.vn

Đánh giá: 

Gửi đánh giá của bạn về bài viết:    Gửi đánh giá
Tin liên quan

Thông tin và thủ tục xin gia hạn VISA ĐÀI LOAN Thông tin và thủ tục xin gia hạn VISA ĐÀI LOAN
Vấn đề xin gia hạn visa Đài Loan được rất nhiều người lao động quan tâm. Vấn đề được quan tâm nhiều nhất đó chính là thủ tục gia hạn và thời gian xử...

Đi XKLD Đài Loan muốn đổi chủ có cần thông qua môi giới không? Đi XKLD Đài Loan muốn đổi chủ có cần thông qua môi giới không?
Chỉ cần bạn tìm được chủ mới và chủ cũ đống ý cho bạn chuyển thì hoàn toàn bạn không cần tới môi giới. Bạn chỉ cần thông báo cho môi giới là bạn đã...

Hướng dẫn vay vốn ngân hàng để đi XKLĐ Đài Loan Hướng dẫn vay vốn ngân hàng để đi XKLĐ Đài Loan
Vay vốn đi xuất khẩu lao động Đài Loan tại ngân hàng là cách để giúp cho các bạn lao động có thể có chi phí đi xuất khẩu lao động Đài Loan. Vậy làm thế nào...

Đơn hàng thực phẩm bánh kẹo XKLĐ Đài Loan 2022 Đơn hàng thực phẩm bánh kẹo XKLĐ Đài Loan 2022
Cần tuyển 3 lao động nam, tuổi từ 20-25 cho đơn hàng thực phẩm của Nhà Máy Thượng Phong có địa chỉ tại: Vân Lâm - Đài Trung - Đài Loan.

Đơn hàng dành cho nữ chế tạo kính áp tròng tại Đài Loan 2022 Đơn hàng dành cho nữ chế tạo kính áp tròng tại Đài Loan 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC BM đang có nhu cầu tuyển dụng 6 bạn nữ lao động phổ thông độ tuổi từ 20 - 28 cho đơn hàng chế tạo kính áp tròng...

Đơn hàng gia công chế tạo cơ khí tại Đài Trung Đơn hàng gia công chế tạo cơ khí tại Đài Trung
Nhà máy Du Thánh tại Đài Trung - Đài Loan cần tuyển 1 nam lao động với thời hạn hợp đồng 3 năm.

Đơn hàng xklđ Đài Loan năm 2022 ngành IN ẤN Đơn hàng xklđ Đài Loan năm 2022 ngành IN ẤN
Công ty cổ phần phát triển nguồn nhân lực BM đang có nhu cầu tuyển dụng 01 lao động phổ thông có độ tuổi từ 20-35 cho đơn hàng IN ẤN của nhà máy Thượng Tuyên...

MỨC LƯƠNG ĐI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG ĐÀI LOAN 1 THÁNG CÓ GỬI VỀ ĐƯỢC CHO GIA ĐÌNH 30TR KHÔNG? MỨC LƯƠNG ĐI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG ĐÀI LOAN 1 THÁNG CÓ GỬI VỀ ĐƯỢC CHO GIA ĐÌNH 30TR KHÔNG?
Khi chúng tôi cung cấp đơn hàng cho các bạn, các bạn đáp ứng được yêu cầu thì có thể tham gia thi tuyển nhiều đơn hàng cùng một lúc cũng được. Đến khi các...

Mức lương đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan Mức lương đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan
Mức lương xuất khẩu lao động Đài Loan luôn luôn là vấn đề được các bạn lao động đang có ý định sang Đài Loan làm việc quan tâm nhất. Vậy lương xkld Đài...

Luật quy định về chế độ ,quyền lợi , nghĩa vụ lao động Việt Nam tại Đài Loan Luật quy định về chế độ ,quyền lợi , nghĩa vụ lao động Việt Nam tại Đài Loan
Đi xuất khẩu lao động Đài Loan ngoài tiền lương người lao động được hướng những quyền lợi gì? Hãy để công ty xuất khẩu lao động Đài Loan uy tín tư vấn...

Share: Bình luận:

Hướng dẫn quy trình làm hộ chiếu đi XKLĐ ĐÀI LOAN Hướng dẫn quy trình làm hộ chiếu đi XKLĐ ĐÀI LOAN
Để có thể đi XKLĐ ĐÀI LOAN người lao động bắt buộc phải làm hộ chiếu để có thể đủ điều kiện đi XKLĐ. Tất cả mọi công dân Việt Nam muốn ra nước...
Đi XKLĐ ĐÀI LOAN sau 3 năm được bao nhiêu tiền? Đi XKLĐ ĐÀI LOAN sau 3 năm được bao nhiêu tiền?
Đi XKLĐ ĐÀI LOAN luôn là một hướng đi được nhiều lao động trẻ lựa chọn vì nhiều lý do khác nhau. Nhìn chung nhiều năm qua XKLĐ ĐÀI LOAN đã giúp giải quyết...
Có nên đi XKLĐ ĐÀI LOAN không? Có nên đi XKLĐ ĐÀI LOAN không?
XKLĐ nhiều năm qua được xem là một hướng đi giúp thay đổi công việc thu nhập và công việc của rất nhiều lao động trẻ Việt Nam. Câu hỏi được nhiều lao động...
Hướng dẫn , quy trình đổi hộ chiếu cho người Việt Nam ở Đài Loan Hướng dẫn , quy trình đổi hộ chiếu cho người Việt Nam ở Đài Loan
Công dân Việt Nam đang cư trú hợp pháp ở nước ngoài có nhu cầu được cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông (sau đây viết tắt là hộ chiếu) nộp hồ...
Thông tin và thủ tục xin gia hạn VISA ĐÀI LOAN Thông tin và thủ tục xin gia hạn VISA ĐÀI LOAN
Vấn đề xin gia hạn visa Đài Loan được rất nhiều người lao động quan tâm. Vấn đề được quan tâm nhiều nhất đó chính là thủ tục gia hạn và thời gian xử...
Đi XKLD Đài Loan muốn đổi chủ có cần thông qua môi giới không? Đi XKLD Đài Loan muốn đổi chủ có cần thông qua môi giới không?
Chỉ cần bạn tìm được chủ mới và chủ cũ đống ý cho bạn chuyển thì hoàn toàn bạn không cần tới môi giới. Bạn chỉ cần thông báo cho môi giới là bạn đã...
Đơn hàng May mới nhất 2023 với chi phí thấp và thời gian xuất cảnh sớm dành cho Nam và Nữ (Lấy cả cặp vợ chồng) Đơn hàng May mới nhất 2023 với chi phí thấp và thời gian xuất cảnh sớm dành cho Nam và Nữ (Lấy cả cặp vợ chồng)
Chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng 100 lao động Nam vs Nữ (nhận cả cặp vợ chồng) cho đơn hàng May tại NICARAGUA – quốc gia CHÂU MỸ với chi phí xuất cảnh thấp...
Các ngành xklđ Đài Loan cho NỮ và sau 3 năm thu được bao nhiêu? Các ngành xklđ Đài Loan cho NỮ và sau 3 năm thu được bao nhiêu?
XKLĐ ĐÀI LOAN nhiều năm qua được xem là một hướng đi giúp thay đổi công việc, thu nhập của rất nhiều lao động trẻ Việt Nam. Số lượng lao động NỮ tham gia...
Đơn hàng CƠ ĐIỆN ĐÀI LOAN với mức chi phí thấp và thời gian bay nhanh Đơn hàng CƠ ĐIỆN ĐÀI LOAN với mức chi phí thấp và thời gian bay nhanh
Công ty cổ phần tập đoàn cung ứng nhân lực Sao Mai đang có nhu cầu tuyển dụng 01 nam lao động cho đơn hàng CƠ ĐIỆN của nhà máy Sáng Côn, thời hạn hợp đồng...

SAOMAI HR GROUP

Địa chỉ: Tầng 4 – Tòa nhà 18A1 – Đường Lê Đức Thọ – Phường Mỹ Đình 2 – Quận Nam Từ Liêm – Hà Nội

Điện thoại: 0931.446.688

Email: saomaixkld@gmail.com

Website: saomaixkld.vn

 

 

 

Fanpage

 

 

Thiết kế bởi: Hpsoft.vn
0931446688
zalo icon